Longines

国内の販売代理店

SWATCH GROUP (RUS)

3-1, Novinsky blvd.
121099 MOSCOW
電話: +7 (495) 580 9845
ファックス: +7 (495) 580 9848
Googleマップで検索

4-E IZMERENYE

ul. Rodionova 87-V
TC Fantastika
NIZHNY NOVGOROD
電話: +7 831 220 22 95

CHRONOГраф

Revolucii square, 9
TC Respublika
603002 NIZHNY NOVGOROD
電話: + 7 831 296 38 83
Googleマップで検索

DA VINCI

UL. ULYANOVA 5
NIZHNY NOVGOROD
電話: +7 831 296 16 32
Googleマップで検索

GENEVA

ul. Belinskogo 34
603000 NIZHNY NOVGOROD
電話: +7 8312 116 555
電話2: +7 8312 116 114
Googleマップで検索

Milo Premium Plaza

ul. Belinskogo 63
603024 NIZHNY NOVGOROD
電話: +7 831 438 6860 8(831)4386860

© 2014 Longines Watch Co. Francillon Ltd., All rights reserved

言語をお選び下さい