Longines

カスタマーサービス

ALEXANDER NAGY

Klenotník - Hodinár
Hatvaniko 350
97901 RIMAVSKÁ SOBOTA
電話: + 421 475 623 283
ファックス: + 421 475 623 283
メールアドレス: alex.nagy@alexnagy.sk

© 2014 Longines Watch Co. Francillon Ltd., All rights reserved

言語をお選び下さい